Štúdium

Katedra zabezpečuje výuku nasledujúcich predmetov na bakalárskom stupni (pre jednoodborové štúdium v odboroch Chémia, Environmentálna chémia, Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií ako aj pre medziodborové štúdium):

- Analytická chémia 1 (Y.Bazel)

- Analytická chémia 2 (V.Andruch)

- Analytická chémia životného prostredia (V.Andruch)

- Praktikum z analytickej chémie

- Priemyselná ekológia (V.Vojteková)

- Základy bioanalytickej chémie (K.Reiffová)

- Separačné metódy (T.Gondová)

- Praktikum zo separačných metód

- Inštrumentálne metódy analytickej chémie

- Základy metodiky experimentu (V. Vojteková)

- Chémia hydrosféry (V. Andruch)

Katedra zabezpečuje výuku nasledujúcich predmetov na magisterskom stupni (pre jednoodborové štúdium v odboroch Chémia, študijný odbor Analytická chémia:

-        Analytická chémia 3

-        Analytické senzory

-        Analýza psychotropných a omamných látok

-        Analytická chémia životného prostredia

-        Analýza organických látok

-        Atómová spektrochémia

-        Bioanalytická chémia

-        Chemometria

-        Elektromigračné metódy

-        Kvapalinová chromatografia

-        Molekulová spektrometria

-        Praktikum z bioanalytickej chémie

-        Priemyselná ekológia

-        Súdna a klinická analytická chémia

-        Technológia vody

Vypísané Bc. témy na šk. rok 2013/2014

Prof. Dr. Yaroslav Bazeľ, DrSc.

Využitie sekvenčnej injekčnej techniky pre analýzu environmentálnych vzoriek.

Doc. RNDr. Taťána Gondová, CSc.

Aplikácia HPLC v klinickej diagnostike.

Analýza produktov detskej výživy.

RNDr. Lívia Kocúrová, PhD.

Súčasné trendy vo využití vizuálnych senzorov.

Využitie mikroextrakcie v jednej kvapke v analytickej chémii.

Využitie sekvenčnej injekčnej techniky v analytickej chémii.

Využitie vortexu v disperznej mikroextrakcii kvapalina-kvapalina.

RNDr. Rastislav Serbin, PhD.

Využitie prekoncentrácie pre stanovenie vzácnych kovov v reálnych vzorkách.

Aplikácia spektrálnych analytických metód pre stanovenie kontaminantov v pôdach.

Miniaturizácia a automatizácia postupov analýzy reálnych vzoriek.

Porovnanie rôznych postupov predúpravy pôdnych vzoriek.

Spektrálne metódy v analýze farmaceutických vzoriek.

Doc. Ing. Viera Vojteková, Phd.

Fosfor v životnom prostredí.

Síra v životnom prostredí.

Vypísané Mgr. Témy na šk. rok 2013/2014

Doc. Mgr. Vasil Andruch, CSc.

Potenciál energetických rastlín pre stabilizáciu PCB v pôde.

Doc. RNDr. Taťána Gondová, CSc.

Falošné liečivá a ich identifikácia

Nové typy selektorov v chirálnej chromatografii

RNDr. Rastislav  Serbin, PhD.

Monitoring vybraných chemických kontaminantov pôvod vo vytypovanej oblasti Slovenska

Sledovanie vytypovaných chemických kontaminantov vo vzorkách podzemných vôd v lokalite Spiš

Kalendár

September 2020
M T W T F S S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Posledné udalosti

No events

Kontakt

Ústav chemických vied
Prírodovedecká fakulta
UPJŠ v Košiciach
Moyzesova 11
040 01 Košice 

      tel.: +421 55 234 1198

      fax. +421 55 6222124
      email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Dôležité odkazy