Výskum

Vedecký výskum katedry.

1. Spektrálne analytické metódy /prof. Y.Bazel, doc. V.Andruch, doc. V.Vojteková, RNDr. Jana Šandrejová, PhD., RNDr. Lívia Kocúrová, PhD., RNDr. Rastislav Serbin, PhD./

Priorita. Vývoj metód vhodných pre automatizáciu a miniaturizáciu analytických meraní

1. vývoj nových optických prietokových (fluorescenčných a UV-VIS) FIA (Flow injection     analyis - Prietoková injekčná analýza) a SIA (Sequential injection analyis - Sekvenčná injekčná analýza) systémov

2. vývoj postupov vhodných na prekoncentrovanie a mikroextrakciu anorganických (Mo, W, Pt, Au atd.) a organických (nitrofenoly, tenzidy atd.) analytov

3. vývoj analytických senzorov       

4. alternatívne metódy pre optimalizáciu analytického signálu (mikrovlnné žiarenie, ultrazvuk, teplo).

 

2. Separačné metódy ( Doc. T.Gondová, doc. K.Reiffová)

Priorita. Vývoj nových separačných metód a postupov s využitím techník kvapalinovej a plynovej chromatografie:

 • pre enantioselektívne separácie biologicky aktívnych analytov,
 • pre skríning a rýchlu toxikologickú analýzu vybraných rizikových skupín liečiv,
 • pre analýzu niektorých organických kontaminantov životného prostredia v rôznych matriciach,
 • aplikácia nových separačných postupov v analýze prebiotík a iných biologicky aktívnych látok zo skupiny steroidov v biologických a environmentálnych matriciach
 • štúdium nových efektívnejších postupov v predúprave komplexných matríc.

3. Environmentálna analytická chémia (doc. V. Vojteková)

Priorita. Vývoj a optimalizácia metód analyticko-chemického výskumu v oblasti monitoringu životného prostredia a ich aplikácia v priemyselne zaťažených oblastiach:

 • vypracovanie analytických postupov pre stanovenie separovaných analytov spektrálnymi metódami,
 • odber vzoriek z priemyselne zaťažených oblastí,
 • použitie komplexačných činidiel v monitoringu životného prostredia - optimalizácia metodik pre zložitejšie vzorkové matrice,
 • štúdium možností rýchleho monitoringu aktuálneho znečistenia životného prostredia.

 

Na základe výskumu v tomto smere na PF UPJŠ bol pripravený a v r. 2009 akreditovaný nový bakalársky ŠP Environmentálna Chémia (Garant doc. V.Andruch, CSc.

4. Bioanalytická chémia (doc. K. Reiffová)

Priorita: Vývoj  a optimalizácia analytických postupov a metód zameraných na analýzu komplexných biologických vzoriek ako sú moč, sérum, plazma a iné telesné tekutiny.

 

 • vývoj účinných postupov na optimalizáciu predseparačnej fázy v bioanalýze - izolácia, zakoncentrovanie analytu a prečistenie biologickej matrice,
 • vývoj modifikovaných extrakčných a mikroextrakčných  techník,
 • optimalizácia analytickej fázy s využitím kvapalinovej chromatografie a elektromigračných techník. 

Kalendár

August 2020
M T W T F S S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Posledné udalosti

No events

Kontakt

Ústav chemických vied
Prírodovedecká fakulta
UPJŠ v Košiciach
Moyzesova 11
040 01 Košice 

      tel.: +421 55 234 1198

      fax. +421 55 6222124
      email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Dôležité odkazy