História Katedry analytickej chémie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa začína v r. 1966. Prvým vedúcim KAnCH  bola významná osobnosť na Slovensku prof. Ing. Mikuláš Matherny, DrSc. V r.1971 v súvislosti s organizačnými zmenami samostatná katedra zanikla a dlhý čas bola súčasťou iných katedier na PF UPJŠ -  anorganickej chémie (v r.1979-1981), fyzikálnej chémie (v r.1981-2005). Druhý zrod katedry nastal v r. 2005 po rozdelení Katedry fyzikálnej a analytickej chémie na dve samostatné katedry.  V súčasnosti na Katedre analytickej chémie PF UPJŠ pôsobí  jeden profesor, štyria  docenti, dvaja vedeckí pracovníci s PhD., lektor, technik a 5 doktorandov. Od obdobia svojho vzniku katedra dokázala svoju schopnosť riešiť rôzne problémy výučby a vedy a nájsť smer svojho rozvoja.  V priebehu r.2005-2006 sa podarilo dosiahnuť akreditáciu pre II.a III. stupeň magisterského a doktorandského štúdia v odbore Analytická chémia.

V súčasnosti spolupracuje Katedra analytickej chémie s významnými zahraničnými pracoviskami ako:

- Masarykova univerzita /Brno/

- Univerzita T. Baťu /Zlín/

- Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta /Hradec Králové/

- VŠCHT /Praha/

- Koperníkova univerzita /Toruň, Poľsko/

- Jagelonskáuniverzita /Krakov, Poľsko/

- Technologická a ekonomická univerzita /Budapešť/ 

- Debrecínska univerzita /Maďarsko/

- College v Nyeregyháza /Maďarsko/

- Dnepropetrovská univerzita /Ukrajina/

- Kyjevská univerzita /Ukrajina/

- Volynská univerzita /Ukrajina/

FaLang translation system by Faboba