Laboratórium NMR

LNMR UPJŠ, ktoré nadväzuje na 40-ročnú tradíciu vo využívaní NMR na UPJŠ, je súčasťou Národného centra NMR spolu s NMR pracoviskami na STU, UK a SAV v Bratislave a TUKE v Košiciach.

Laboratórium nukleárnej magnetickej spektroskopie(LNMR) ako akademické pracovisko Ústavu chemických vied Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach  je vybavené dvoma unikátnymi NMR spektrometrami spoločnosti Varian (teraz Agilent Technologies), PaloAlto, Kalifornia, USA. Táto špičková technika bola zakúpená v rámci úlohy štátneho programu výskumu a vývoja s názvom „Dobudovanie špičkového laboratória so zameraním na nukleárnu magnetickú rezonanciu“.

LNMR zabezpečuje rozsiahlu výskumnú, vzdelávaciu a školiacu činnosť pre široký okruh vysokoškolských učiteľov, vedeckých a vývojových pracovníkov, doktorandov a študentov z VŠ, SAV, neziskového i podnikateľského sektora v oblasti NMR malých molekúl a biomolekúl. Výsledky meraní boli publikované už v desiatkach vedeckých prác v karentovaných časopisoch. 

LNMR bolo založené v roku 1969. Po reorganizácii fakulty a vytvorení ústavov bolo vytvorené akademické pracovisko ústavu (APÚ) Laboratórium nukleárnej magnetickej rezonancie (LNMR). Vedúcim APÚ LNMR bol menovaný doc. RNDr. Ján Imrich, CSc.

 

  

  

 

 

Spektrometre

Laboratórium nukleárnej magnetickej rezonancie (LNMR) je vybavené dvoma unikátnymi NMR spektrometrami spoločnosti Varian (teraz Agilent Technologies), PaloAlto, Kalifornia, USA:

 

Obrázok 1: NMR spektrometer VarianMercury Plus 400

 

VarianMercury Plus 400

 

  • Hardware:  400 MHz spektrometer, konzola VarianMercury
  • Využitie: 1D NMR experimenty: 1H, 13C, 29Si, 31P, selektívne 1D NOE experimenty, základné 2D experimenty: COSY, TOCSY, NOESY, HSQC, HMBC
  • Servisné meranie: V LNMR sa uskutočňuje meranie kvapalných vzoriek. Využívajú sa predovšetkým základné 1D experimenty (1H, 13C, 31P, techniky APT, DEPT) a 2D experimenty (homo- a heteronukleárne 2D korelácie: [1H,1H]-COSY, [1H,1H]-TOCSY, [1H,13C]-HSQC, [1H,15N]-HSQC, [1H,13C]-HMBC a [1H,15N]-HMBC.

 

Obrázok 2: NMR spektrometer Varian VNMRS 600

 

Varian VNMRS 600

 

  • Hardware: Premium Compact Magnet System (14,09 T), VNMRS konzola (5 kanálová: 1 highband, 4 lowband)
  • Sondy:OneNMR 5 mm, TripleResonance 5 mm
  • Využitie:1D NMR experimenty: 1H, 13C, 15N, 29Si, 31P, selektívne 1D experimenty: NOESY a TOCSY, 2D experimenty: COSY, TOCSY, HSQC, HMBC, H2BC, editované HMBC, TOXY-HSQC, DOSY experimenty, kinetické merania, meranie relaxačných časov T1 a T2, kvantitatívna NMR analýza
  • Servisné meranie: V LNMR sa uskutočňuje meranie kvapalných vzoriek. Využívajú sa predovšetkým základné 1D experimenty (1H, 13C, 31P, techniky APT, DEPT) a 2D experimenty (homo- a heteronukleárne 2D korelácie: [1H,1H]-COSY, [1H,1H]-TOCSY, [1H,13C]-HSQC, [1H,15N]-HSQC, [1H,13C]-HMBC a [1H,15N]-HMBC. Ďalšie experimenty ([1H,13C]-H2BC, editované [1H,13C]-HMBC, selektívne NOESY a TOCSY, meranie relaxačných časov T1 a T2, meranie kinetík sa uskutočňujú po dohode.

 

Kalendár

November 2020
M T W T F S S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Posledné udalosti

No events

Kontakt

Ústav chemických vied
Prírodovedecká fakulta
UPJŠ v Košiciach
Moyzesova 11
040 01 Košice 

      tel.: +421 55 234 1198

      fax. +421 55 6222124
      email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Dôležité odkazy