Štúdium

Bakalárske štúdium

Garant odborného štúdia CHb: doc. RNDr. Ivan Potočňák, PhD.

Garant medziodborového štúdia odborov CH-Xb: doc. RNDr. Vladimír Zeleňák, PhD.

Zoznam predmetov, ktoré zabezpečuje KACH na bakalárskom stupni:

Predmet

Ročník

Informačný list

Všeobecná chémia (pre odborné štúdium CHb)

1.

 ÚCHV/VCH/10  

Všeobecná chémia (pre medziodborové štúdium )

1.

 ÚCHV/VCHU/10  

Proseminár z chémie I

1.

 ÚCHV/PRCH1/10 

Chemické výpočty

1.

 ÚCHV/CHV1/99 

Anorganická chémia I (pre odborné štúdium CHb)

1.

 ÚCHV/ACH1/10 

Anorganická chémia I (pre medziodborové štúdium)

1.

 ÚCHV/ACHU/03 

Praktikum z anorganickej chémie (pre odborné štúdium CHb)

1.

 ÚCHV/PACH/03  

Praktikum z anorganickej chémie (pre medziodborové štúdium)

1.

 ÚCHV/PACHU/03

Anorganická chémia II

2.

 ÚCHV/ACH2/03 

Metódy určovania štruktúry, spektrálne metódy

3.

 ÚCHV/MUS/03 

Bioanorganická chémia I

3.

 ÚCHV/BAC1/04

Pokročilé praktikum z anorganickej chémie

3.

 ÚCHV/PPA1/03 

Základy mineralógie

2.,3.

 ÚCHV/MIN1/00 

Základy chemických výrob

3.

 ÚCHV/ZCV1/08 

Všeobecná a anorganická chémia

1.

 ÚCHV/VACH/10

Základy chémie pre fyzikov

2.

 ÚCHV/ZCF/03

Základy chémie pre geografov

1.

 ÚCHV/CHG/09

Základy chémie

1.,2

 ÚCHV/CHG/09


 

Magisterské štúdium

Garant odborného štúdia ACHm: prof. RNDr. Juraj Černák, CSc.

Garant učiteľského štúdia chémie odborov CH-Xm: doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc.

Predmety, ktoré zabezpečuje KACH na magisterskom stupni:

Predmety na jednoodborovom štúdiu

Ročník

Informačný list

Vybrané kapitoly z anorganickej chémie

2.

ÚCHV/VKA/04 

Koordinačná chémia

1.

ÚCHV/KCH1/00 

Štruktúrna analýza

1.

ÚCHV/STA1/03 

Bioanorganická chémia I

1.

ÚCHV/BAC1/04 

Bioanorganická chémia II

1.

ÚCHV/BAC2/05 

Bioanorganická chémia III

2.

ÚCHV/BAC3/04 

Host-guest a supramolekulárne systémy

1.

ÚCHV/HGS/03 

Stereochémia anorganických zlúčenín

1.

ÚCHV/SAZ1/03 

Anorganické polyméry, klastre a organokovy

1.,2

ÚCHV/AKO/03 

Vibračná a elektrónová spektroskopia

1.

ÚCHV/VES/03 

Termická analýza

1.,2.

ÚCHV/TA1/03 

Adsorpcia a porozita tuhých látok

1.

ÚCHV/ADP/03 

Mechanizmy anorganických reakcií

1.

ÚCHV/MAR1/04

Výpočtové metódy v štruktúrnej analýze

1.

ÚCHV/VMS1/03 

Základy toxikológie

1.

ÚCHV/ZTOX/04 

Špeciálna toxikológia

2.

ÚCHV/STOX/04 

Chemická toxikológia

2.

ÚCHV/TOX1/03 

Magnetochémia

2.

ÚCHV/MAG/03 

Chémia tuhej fázy

2.

ÚCHV/CTF1/00 

Výberový seminár

1.

ÚCHV/NPC2/02 

Experimentálne metódy k DP

2.

ÚCHV/EMDP/03 

Seminár k diplomovej práci

2.

ÚCHV/SDP/03 

Chemická exkurzia

1.,2.

ÚCHV/CHE2/03 

 

Doktorandské štúdium

Od roku 1997 je katedra anorganickej chémie školiace pracovisko pre doktorandské štúdium v tomto odbore.

Garant odborného štúdia ACHd:  prof. RNDr. Juraj Černák, CSc.

 

Skriptá a vysokoškolské učebnice:

Vargová Z., Kuchár J.: Základné praktikum z anorganickej chémie, UPJŠ Košice 2009.

Černák J.: Anorganická chémia I, UPJŠ Košice 2009.

Potočňák I.: Chemické výpočty vo všeobecnej a anorganickej chémii, PF UPJŠ Košice 2006.

Potočňák I.: Otázky a úlohy zo všeobecnej chémie, PF UPJŠ Košice 2006.

Reháková M., Dzurillová M., Zeleňák V., Urvichiarová V.: Laboratórna technika, PF UPJŠ Košice 2006.

Tkáčová K., Černák J.:  Úvod do chémie tuhých látok, PF UPJŠ Košice 2005.

Černák J.: Otázky a úlohy z anorganickej chémie, UPJŠ Košice 2003.

 

Vypísané Bc. a Mgr. témy na šk. rok 2013/2014:

Témy bakalárskych prác:

 

 • Komplexné zlúčeniny 3d kovov s 5,7-dibróm-8-hydroxychinolínom

Vedúci diplomovej práce: doc. RNDr. Ivan Potočňák, PhD.

 • Možnosti prípravy komplexných zlúčenín 3d kovov s halogénderivátmi 8-hydroxychinolínu

Vedúci diplomovej práce: doc. RNDr. Ivan Potočňák, PhD.

 • Dentálne materiály na báze zinočnatých zlúčenín

Vedúci diplomovej práce: doc. RNDr. Zuzana Vargová, PhD.

 • Chelatačné činidlá pre ióny toxických kovov používané v praxi

Vedúci diplomovej práce: doc. RNDr. Zuzana Vargová, PhD.

 • Syntetické postupy koordinačných zlúčenín striebra na báze aromatických karboxylových kyselín

Vedúci diplomovej práce: doc. RNDr. Zuzana Vargová, PhD.

 • Spôsoby prípravy koordinačných zlúčenín na báze fosfórových analógov pyridínkarboxylových kyselín

Vedúci diplomovej práce: doc. RNDr. Zuzana Vargová, PhD.

 

Témy magisterských záverečných prác:

 

 • Komplexné zlúčeniny 3d kovov s 5,7-dibróm-8-hydroxychinolínom

Vedúci diplomovej práce: doc. RNDr. Ivan Potočňák, PhD.

 • Koordinačné zlúčeniny Fe(II) s bidentátnymi N-donorovými ligandmi a pseudohalogenidovými aniónmi

Vedúci diplomovej práce: doc. RNDr. Ivan Potočňák, PhD.

 • Príprava a štúdium fyzikálnochemických vlastností aromatických karboxylátov zinku

Vedúci diplomovej práce: prof. RNDr. Katarína Győryová, DrSc.

 • Štúdium komplexotvorných vlastností molekuly cyklénu s toxickými iónmi kovov

Vedúci diplomovej práce: doc. RNDr. Zuzana Vargová, PhD.

 • Príprava, charakterizácia a štúdium stability koordinačných zlúčenín striebra na báze N- a O- donorových ligandov

Vedúci diplomovej práce: doc. RNDr. Zuzana Vargová, PhD.

 • Metaloenzýmy a ďalšie bioštruktúry podieľajúce sa na hydrolytických reakciách v organizmoch

Vedúci diplomovej práce: doc. RNDr. Zuzana Vargová, PhD.

 • Metódy štúdia komplexotvorných rovnováh v roztokoch

Vedúci diplomovej práce: doc. RNDr. Zuzana Vargová, PhD.

Kalendár

August 2020
M T W T F S S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Posledné udalosti

No events

Kontakt

Ústav chemických vied
Prírodovedecká fakulta
UPJŠ v Košiciach
Moyzesova 11
040 01 Košice 

      tel.: +421 55 234 1198

      fax. +421 55 6222124
      email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Dôležité odkazy