Oddelenie didaktiky chémie

     Oddelenie didaktiky chémie patrilo do roku 2002 pod Katedru anorganickej chémie. Od roku 2002 je akademickým pracoviskom Ústavu chemických vied. Zabezpečuje prípravu budúcich učiteľov chémie.
V oblasti didaktiky chémie je výskum zameraný na implementáciu projektového vyučovania a bádateľsky orientovanej metódy do výučby chémie.
      Oddelenie je v súčasnosti riešiteľom národného projektu KEGA č. 027UPJŠ-4/2011 Tvorba a implementácia digitálnej knižnice pre výučbu prierezových tém Štátneho vzdelávacieho programu a dvoch medzinárodných projektov 7. rámcového programu, ktoré sú koordinované za Slovenskú republiku na Ústave fyzikálnych vied PF UPJŠ.
      Cieľom projektu KEGA je Vytvorenie digitálnej knižnice pre tvorbu projektových prác žiakov, ktorá sa nachádza na stránke Školského informačného servisu kekule.science.upjs.sk. Didaktický materiál, ktorý je jej obsahom, je po metodickej stránke návodom na tvorbu projektov a po obsahovej prehlbuje učivo koncipované vo vzdelávacích štandardoch chémie základnej školy a gymnázia i učivo prierezovej témy Environmentálna výchova.
      Cieľ projektu ESTABLISH je zameraný na vývoj a testovanie účinnosti metodických materiálov pre bádateľsky orientovanú výučbu (IBSE) v európskych krajinách a na implementáciu uvedeného prístupu do vzdelávania budúcich učiteľov prírodných vied a kontinuálneho vzdelávania učiteľov. Projekt SAILS je zameraný na vývoj a testovanie metód hodnotenia študentov a žiakov, ktorí sa v prírodných vedách vzdelávajú prístupom zodpovedajúcim IBSE.
Oddelenie sa podieľalo i na riešení projektu Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných a stredných školách.

Kalendár

November 2020
M T W T F S S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Posledné udalosti

No events

Kontakt

Ústav chemických vied
Prírodovedecká fakulta
UPJŠ v Košiciach
Moyzesova 11
040 01 Košice 

      tel.: +421 55 234 1198

      fax. +421 55 6222124
      email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Dôležité odkazy