Projekty
 • VEGA 1/0568/12:

Stereoselektívna syntéza fytosfingozínov, fytoceramidov a galaktocerebrozidov s imunostimulačnou aktivitou.

Doc. RNDr. Miroslava Martinková, PhD.

 • VEGA 1/0954/12:

Spirocyklizačné reakcie indolového fytoalexínu brasinínu, jeho derivátov a analógov.

RNDr. Mariana Budovská, PhD.

 • VEGA 1/0433/11:

Využitie mikrovlnami akcelerovaných aza-Claisenových prešmykov v stereoselektívnej syntéze (+)-laktacystínu a iminosacharidov.

prof. RNDr. Jozef Gonda, DrSc.

 • VEGA. 1/0672/11:

Nové interkalátory a planárne štuktúry interagujúce s DNA - modeling, syntéza, štruktúra, termodynamika, interakcie s biopolymérmi.

Doc. RNDr. Ján Imrich, PhD.

 • VEGA 1/0406/10:

Elektrofilná-nukleofilná difunkcionalizácia indolu: Syntéza a vzájomná premena spiroindolintiazolínov a tiazínoindolov s protirakovinovou aktivitou.

Doc. RNDr. Peter Kutschy, PhD.

 • VEGA 1/0010/09:

Stereoselektívna syntéza mycestericínov a ich analógov.

Doc. RNDr. Miroslava Martinková, PhD.

 • VEGA 1/0281/08:

Štúdium stereoselektivity [3,3]-sigmatropných prešmykov indukovaných lokálnou mikrovlnovovou aktiváciou.

prof. RNDr. Jozef Gonda, DrSc.

 • VEGA 1/0476/08:

Nové akridínové farmakofóry s antitumorovými, antivirálnymi a neuroprotektívnymi účinkami.

Doc. RNDr. Ján Imrich, PhD.

 • VEGA 1/4459/07:

Syntéza a štúdium fotochromických molekulových spínačov s diaryleténovým skeletom.

RNDr. Martin Walko, PhD.

 • VEGA 1/3553/06:

Stereoselektívna syntéza spiroindolínových fytoalexínov a ich analógov.

Doc. RNDr. Peter Kutschy, PhD.

 • VEGA 1/3557/06:

Mikrovlnami akcelerované aza-Claisenove prešmyky - stereoselektívne syntézy nukleozidových a aminoglykozidových antibiotík.

Doc. RNDr. Miroslava Martinková, PhD.

 • VEGA 1/2472/05:

Stereoselektívna syntéza analógov nukleozidov, (+)-myriocínu a (-)-sfingofungínu E s protinádorovou, antibakteriálnou a antifungálnou aktivitou.

prof. RNDr. Jozef Gonda, DrSc.

 • VEGA 1/2471/05:

Nové kombinované heterocykly akridínu zaujímavé z hľadiska antibakteriálnej a antitumorovej účinnosti.

Doc. RNDr. Ján Imrich, PhD.

 • VEGA 1/0446/03:

Štúdium novej domino reakcie a jej využitie v stereoselektívnej syntéze antituberkulotík novej generácie.

Doc. RNDr. Miroslava Martinková, PhD.

 • VEGA 1/9246/02:

Stereoselektívna syntéza nukleozidových antibiotík a ich analógov zo skupiny fytoalexínov a sinefungínu.

prof. RNDr. Jozef Gonda, DrSc.

 • VEGA 1/9245/02:

Syntézy a biologická aktivita nových typov polycyklických akridínových zlúčenín - analógov prírodných zlúčenín.

Doc. RNDr. Ján Imrich, PhD.

 • VEGA 1/6080/99:

Stereoselektívna syntéza nukleozidových antibiotík a ich analógov zo skupiny polyoxínov, nikkomycínov a fytoalexínov.

prof. RNDr. Jozef Gonda, DrSc.

 • VEGA 1/6077/99:

Nové syntézy biologicky zaujímavých akridinylových a antracenylových derivátov.

Doc. RNDr. Ján Imrich, PhD.

 • VEGA 1/3229/96:

Syntetické modifikácie biologicky zaujímavých aminocukrov a indolových fytoalexínov.

prof. RNDr. Jozef Gonda, DrSc.

 • VEGA 1/6321/94:

Stereoselektívna syntéza C-disacharidov.

prof. RNDr. Jozef Gonda, DrSc.

 • APVV-20-038405:

Návrh systémov pre štúdium diskrétnej mikrovlnovej aktivácie organických zlúčenín.

prof. RNDr. Jozef Gonda, DrSc.

 • APVV-0514-06:

1-Metoxyindolové fytoalexíny a ich analógy ako nový typ zlúčenín s protinádorovou aktivitou.

Doc. RNDr. Peter Kutschy, PhD.

 • APVV-20-006604:

Interakcie antikancerogénnych liečiv s alternatívnymi motívmi DNA.

RNDr. Martin Walko, PhD.

 • TEMPUS S-JEP-09101/95:

New curriculum in chiral chemistry.

Tematický štátny program výskumu a vývoja :

  • „Komplexné riešenie podpory a efektívneho využívania infraštruktúry“
  • Úloha štátneho programu výskumu a vývoja 2003SP20028020 Dobudovanie špičkového laboratória so zameraním na nukleárnu magnetickú rezonanciu.
  • Doc. RNDr. Ján Imrich, PhD.
  • Skúmanie nových heterocyklov s antimikrobiálnou, antivirálnou a antilipidemickou aktivitou. MVTP Slov/Fin., Slovak-Finnish project, P.J.Šafárik Univ., Košice - Univ. Turku, Finland, 2003-2006.
  • Doc. RNDr. Ján Imrich, PhD.
  • Skúmanie štruktúry a vlastností akridínových a flavonoidových zlúčenín s antikancerogénnou a anti-Alzheimerovou aktivitou. MVTP Slov/Fin. Slovak-Finnish project, P. J. Šafárik Univ., Košice - Univ. Turku, Finland, 2000-2002.
  • Doc. RNDr. Ján Imrich, PhD.
 • VVGS-2013-122 :

Stereoselektívna syntéza pokročilých intermediátov pre prípravu prírodných látok s biologickou aktivitou z jednoduchých uhľovodíkov.

RNDr. Ján Elečko

 • VVGS 2013-121:

Stereoselktívna syntéza biologicky aktívnych látok.

RNDr. Margaréta Kováčová

 • VVGS-PF-2013-117 :

Totálna syntéza jaspínu B, 4-epi-jaspínu B a D-treo-sfinganínu s využitím [3,3]-sigmatropných prešmykov.

RNDr. Eva Mezeiová

 • VVGS 96/2013 :

Syntéza a protirakovinová aktivita aminoanalógov indolových fytoalexínov.

RNDr. Mariana Budovská, PhD.

 • VVGS 2013-78 :

Štúdium syntézy nových trisubstituovaných derivátov akridínu a ich schopnosti interagovať s DNA.

RNDr. Mária Vojtičková

 • VVGS 52/12-13 :

Stereoselektívna syntéza hybridných molekúl so zabudovaným spiroindolín[3,5´]tiazolínovým skeletom využitím protinádorovo aktívneho alobetulínu.

RNDr. Lucia Tomášová

 • VVGS 43/12-13 :

[3,3]-heterosigmatropné prešmyky ako kľúčový krok pri syntéze niektorých biologicky účinných látok.

RNDr. Ján Elečko

 • VVGS 31/2012-31 :

Spirocyklizačné reakcie brasinínu a jeho 1-substituovaných derivátov a štúdium syntézy 5-bróm derivátov spiroindolových fytoalexínov.

RNDr. Mariana Budovská, PhD.

 • VVGS 27/12-13 :

Syntéza L-arabino-C20-fytosfingozínu a jeho C(2)-epiméru.

RNDr. Kvetoslava Pomikalová, PhD.

 • VVGS 19/10-11 :

Využitie aza-Claisenovho prešmyku pri syntéze biologicky účinných látok .

RNDr. Alena Uhríková

 • VVGS 20/2011 :

Totálna syntéza látok sfingoidnej štruktúry s využitím aza-Claisenovho prešmyku ako kľúčovej reakcie.

RNDr. Kvetoslava Pomikalová, PhD.

 • VVGS 16/2011/Ch :

Stereoselektívna syntéza biologicky účinných látok s využitím [3,3]-sigmatropných prešmykov.

RNDr. Dávid Maliňák

 • VVGS 13/2011/Ch :

Stereoselektívna syntéza indolového fytoalexínu (S)-(- )spirobrasinínu a štúdium syntézy 2-alkyl a 2-arylanalógov.

RNDr. Mariana Budovská, PhD.

 • VVGS 15/09-10 :

Syntéza nových enantiomérov a racemátov analógov prírodných látok ako potenciálnych protinádorových liečiv.

Mgr. Peter Očenáš

 • VVGS 10/09-10 :

Využitie nekonvenčných podmienok v procese stereoselektívnej syntézy prekurzorov peptidylových nukleozidových antibiotík.

RNDr. Patrik Čonka

 • VVGS 8/09-10 :

Mikrovlnami asistované aza-Claisenove prešmyky alyltiokyanátov odvodených od adenozínu a cytidínu.

RNDr. Monika Tvrdoňová, PhD.

 • VVGS 7/09-10 :

Štúdium syntézy 3,6-diamino-9-chlóroakridínu ako prekurzora pre prípravu selektívnych interkalátorov DNA-quadruplexu.

RNDr. Ladislav Janovec, PhD.

 • VVGS 26/07-08 :

Stereoselektívna syntéza indolového fytoalexínu (2R,3R)-(-)-1metoxyspirobrasinolmetyléteru a príprava jeho animoanalógov ako potenciálnych antiproliferatívnych liečiv.

RNDr. Zuzana Čurillová, PhD.

 • VVGS 36/07-08:

Štúdium syntézy, fluorescenčných vlastností a DNA interkalačných schopností proflavín diimidazolidinónov ako novej triedy biologicky aktívnych zlúčenín.

RNDr. Ladislav Janovec, PhD.

 • VVGS 25/2009/CH:

Chirálne stavebné bloky z vysokofunkcionalizovanej D-xylózy a ich aplikácia v syntéze SPT inhibítorov.

RNDr. Jana Raschmanová Špaková, PhD.

 • VVGS 18/2009/CH :

MW - indukovaný Claisenov prešmyk v systémoch s kovalentne zabudovanou iónovou kvapalinou.

RNDr. Eva Gajdošíková

 • VVGS 55/2006 :

Stereoselektívna syntéza indolového fytoalexínu R-(+)-1-metoxyspirobrasinínu. Štúdium syntézy vybraných N-glykozylderivátov a aminoanalógov spiroindolínových fytoalexínov.

Mgr. Aneta Salayová

 • VVGS 54/2006 :

Štúdium syntézy glykozylovaných a neglykozylovaných derivátov glyoxylbrasinínu, glyoxylbrasitínu a glyoxylbrasenínu B.

RNDr. Mária Repovská

 • VVGS 24/2006 :

Mikrovlnami akcelerované [3.3]-sigmatropné prešmyky.

RNDr. Monika Tvrdoňová, PhD.

 • VVGS 17/2004 :

Stereoselektívna syntéza C-3 branched-chain nukleozidov odvodených od uridínu a tymidínu.

RNDr. Monika Tvrdoňová, PhD.

Kalendár

September 2020
M T W T F S S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Posledné udalosti

No events

Kontakt

Ústav chemických vied
Prírodovedecká fakulta
UPJŠ v Košiciach
Moyzesova 11
040 01 Košice 

      tel.: +421 55 234 1198

      fax. +421 55 6222124
      email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Dôležité odkazy