Štúdium

 

Bakalárske štúdium

Zoznam predmetov, ktoré zabezpečuje KOCH na bakalárskom stupni pre jedno- a medziodborové štúdium:

Prednášky

     

Predmet

Ročník

Skratka predmetu

Vyučujúci

Ekotoxikológia

3.

ÚCHV/ETOX/09

Hamuľaková

Chémia anorganických a organických zlúčenín

2., 3.

ÚCHV/CAOZ/03

Martinková, Špaková Raschmanová

Informačné systémy v chémii II

3.

ÚCHV/ISCH1b/03

Janovec

Metódy určovania štruktúry, spektrálne metódy (pre medziodborové štúdium)

3.

ÚCHV/MUSU/03

Tvrdoňová, Imrich

Metódy určovania štruktúry, spektrálne metódy (pre jednoodborové štúdium)

3.

ÚCHV/MUS/03

Tvrdoňová, Imrich

Organická chémia (pre jednoodborové štúdium Bb)

2.

ÚCHV/OCHB/10

 

Organická chémia (pre medziodborové štúdium CHb)

1.

ÚCHV/OCHU/03

 

Organická chémia I (pre jednoodborové štúdium CHb)

1.

ÚCHV/OCH1a/10

 

Organická chémia II (pre jednoodborové štúdium CHb)

2.

ÚCHV/OCH1b/03

 

Potravinárska chémia

3.

ÚCHV/PCH1/00

Elečko

Reakčné mechanizmy v organickej chémii

3.

ÚCHV/MOC1/00

 

Stereochémia

3.

ÚCHV/ST/03

 

Základy farmaceutickej chémie

3.

ÚCHV/FMZ/04

Budovská

Základy chémie

1., 2.

ÚCHV/ZAC2/10

Vilková

Základy chémie pre geografov

2.

ÚCHV/CHG/09

Hamuľaková

 

Semináre

     

Predmet

Ročník

Skratka predmetu

Vyučujúci

Chémia anorganických a organických zlúčenín

2., 3.

ÚCHV/CAOZ/03

Martinková

Informačné systémy v chémii I

1.

ÚCHV/ISC1a/00

Tvrdoňová, Janovec

Informačné systémy v a výpočtová technika chémii

1.

ÚCHV/ISVTC/14

Tvrdoňová, Janovec

Informačné systémy v chémii II

3.

ÚCHV/ISCH1b/03

Janovec

Metódy určovania štruktúry, spektrálne metódy (pre medziodborové štúdium CH-Xb)

3.

ÚCHV/MUSU/03

Tvrdoňová, Imrich

Metódy určovania štruktúry, spektrálne metódy (pre jednoodborové štúdium CHb)

3.

ÚCHV/MUS/03

Tvrdoňová, Imrich

Organická chémia (pre jednoodborové štúdium Bb)

2.

ÚCHV/OCHB/10

Martinková

Organická chémia (pre medziodborové štúdium CH-Xb)

1.

ÚCHV/OCHU/03

Hamuľaková

Organická chémia I (pre jednoodborové štúdium CHb)

1.

ÚCHV/OCH1a/10

Martinková

Organická chémia II (pre jednoodborové štúdium CHb)

2.

ÚCHV/OCH1b/03

Martinková

Potravinárska chémia

3.

ÚCHV/PCH1/00

Elečko

Proseminár z chémie I

1.

ÚCHV/PRCH1/1

Pomikalová, Špaková Raschmanová

Reakčné mechanizmy v organickej chémii

3.

ÚCHV/MOC1/00

 

Stereochémia

3.

ÚCHV/ST/03

 

Základy chémie

1., 2.

ÚCHV/ZAC2/10

Vilková

Základy chémie pre geografov

2.

ÚCHV/CHG/09

Hamuľaková

 

Praktické cvičenia

     

Predmet

Ročník

Skratka predmetu

Vyučujúci

Praktikum z organickej chémie (CH-Xb)

2.

ÚCHV/POCHU/03

Vilková, Hamuľaková, Pomikalová, Špaková Raschmanová

Praktikum z organickej chémie  (CHb)

2.

ÚCHV/POC1/03

Vilková, Hamuľaková, Budovská, Pomikalová, Špaková Raschmanová

Pokročilé praktikum z organickej chémie (CHb)

3.

ÚCHV/PPOC1/03

Budovská

 

Magisterské štúdium

Garant odborného štúdia OCHm: prof. RNDr. Jozef Gonda, DrSc.

Predmety, ktoré zabezpečuje KOCH ma magisterskom stupni:

Povinné predmety

Organická chémia

Skratka

Názov

Kredit

Rozsah

Ukonč.

Roč.

Sem.

Vyučujúci

ÚCHV/BOC/03 

Bioorganická chémia

5

3P 

 

ÚCHV/DPCO1a/00 

Diplomová práca

2

 

 

ÚCHV/NMR1/00 

Jedno- a dvojdimenzionálna NMR spektroskopia

6

2P + 3C 

Imrich 

ÚCHV/DPCO1b/00 

Diplomová práca

6

 

 

ÚCHV/DPCO1c/03 

Diplomová práca

8

 

 

ÚCHV/SEM1a/00 

Seminár diplomantov

2

2C 

 

ÚCHV/DPCO1d/03 

Diplomová práca

30

 

 

ÚCHV/SEM1b/00 

Seminár diplomantov

2

2C 

 

 

Povinne voliteľné predmety

Organická chémia

Skratka

Názov

Kredit

Rozsah

Ukonč.

Roč.

Sem.

Vyučujúci

ÚCHV/PRL/04 

Chémia prírodných látok

4

2P + 1C 

Martinková 

ÚCHV/OS/03 

Organická syntéza

5

2P + 1C 

 

ÚCHV/TOXOL/03 

Toxikológia organických látok

4

3P 

Martinková 

ÚCHV/MM1/00 

Molekulový modeling

4

1P + 3C 

Janovec 

ÚCHV/STRE/09 

Štruktúra a reaktivita

4

2P + 1C 

Hamuľaková, Vilková 

ÚCHV/FMCH/04 

Farmaceutická chémia

6

3P + 1C 

1, 2 

Budovská

 

ÚCHV/KOC1/01 

Kvantová chémia

5

3P + 1C 

1, 2 

Janovec 

 

ÚCHV/AS1/03 

Asymetrická syntéza

5

2P + 1C 

   

ÚCHV/MSM1/00 

Moderné syntetické metódy

6

3P + 1C 

Martinková 

 

ÚCHV/NCH/03 

Neurochémia

5

2P + 1C 

Martinková 

 

ÚCHV/USOL/09 

Určovanie štruktúry organických zlúčenín

3

0P + 2C 

Vilková 

 

ÚCHV/ZCI/04 

Základy cheminformatiky

2

2P + 1C 

Tvrdoňová 

 

ÚCHV/CHOZ/03 

Chémia organokovových zlúčenín

4

2P + 1C 

Špaková Raschmanová 

 

ÚCHV/SMCH/03 

Supramolekulová chémia

4

2P + 1C 

 

 

ÚCHV/KC/03 

Kozmetická chémia

4

2P + 1C 

1, 2 

Martinková 

 

ÚCHV/HZ1/00 

Heterocyklické zlúčeniny

4

2P + 1C 

Budovská 

 

ÚCHV/FAK1a/07 

Farmakológia I

4

2P + 2C 

Mojžiš 

 

ÚCHV/SVK1/00 

ŠVK (vystúpenie)

4

 

1, 2 

   
                       

 

Výberové predmety

Organická chémia

Skratka

Názov

Kredit

Rozsah

Ukonč.

Roč.

Sem.

Vyučujúci

ÚCHV/KOR1/00 

Kinetika organických reakcií

4

2P + 1C 

Imrich 

ÚCHV/PCH1/00 

Potravinárska chémia

4

2P + 1C 

Elečko

ÚCHV/EMDP/03 

Experimentálne metódy k DP

6

6C 

 

ÚCHV/CHN/09 

Chémia v nanotechnológii

4

2P + 0C 

 

ÚCHV/FAK1b/07 

Farmakológia II

6

2P + 2C 

 

Mojžiš 

 

 

Štátne skúšky - Povinné predmety

Organická chémia

Skratka

Názov

Ukonč.

Podmieňujúce

ÚCHV/OCHST/03 

Organická chémia

SS 

ÚCHV/MSM1/00  

ÚCHV/ODPOC/01 

Obhajoba diplomovej práce

OB 

ÚCHV/DPCO1d/03  

 

Štátne skúšky - Povinne voliteľné predmety

Organická chémia

Skratka

Názov

Ukonč.

Podmieňujúce

ÚCHV/STS/03 

Stereoselektívna syntéza

SS 

ÚCHV/AS1/03   

ÚCHV/BOCS/04 

Bioorganická chémia

SS 

ÚCHV/BOC/03  

ÚCHV/SROZ/04 

Štruktúra a reaktivita organických zlúčenín

SS 

ÚCHV/MM1/00  

Doktorandské štúdium

Doktorandský študijný program Organická chémia

Garant študijného programu: prof. RNDr. Jozef Gonda, DrSc.

Spolugaranti:

doc. RNDr. Miroslava Martinková, PhD.

doc. RNDr. Ján Imrich, CSc.

Kvalifikačná štruktúra

Vo výučbe na doktorandskom stupni vzdelávania pôsobia: 1 profesor, 2 docenti, 3 samostatní vedeckí pracovníci (VKSII) a dvaja odborní asistenti.

Zoznam školiteľov:

doc. RNDr. Miroslava Martinková, PhD.

doc. RNDr. Ján Imrich, CSc.

 

Študijný program

Povinné predmety

Názov

Skratka

Kredit

Rozsah

Ukonč.

Roč.

Sem.

Vyučujúci

Pokroky v organickej chémii

ÚCHV/POCE/04

8

2P + 2C

S

1

Z

 

Anglický odborný jazyk pre doktorandov 1

KROKF/AJD1/07

2

2C

PaS

1

Z

Bednáriková, Lacková, Mitríková, Petruňová 

Anglický jazyk pre doktorandov 2

KROKF/AJD2/07

3

2C

PaS

1

Petruňová 

 

Povinne voliteľné predmety

Názov

Skratka

Kredit

Rozsah

Ukonč.

Roč.

Sem.

Vyučujúci

Chémia sacharidov

ÚCHV/CHSA/04

8

2P + 2C

S

 

L

Martinková

Chirálne pomocné činidlá a ligandy

ÚCHV/CPC/04

8

2P + 2C

S

 

Z

 

Heterocyklické zlúčeniny dusíka

ÚCHV/HZD/04

8

2P + 2C

S

 

Z

Budovská

NMR spektroskopia vysokého rozlíšenia

ÚCHV/NSVR/04

8

2P + 2C

S

 

Z

Imrich

Molekulárne zariadenia

ÚCHV/MOZ/04

8

2P + 2C

S

 

L

 

Praktická aplikácia kvantovochemických metód v organickej chémii

ÚCHV/PAKM/04

8

2P + 2C

S

 

L

Janovec

Logika organickej syntézy

ÚCHV/LOS/04

8

2P + 2C

S

 

L

 

 

Charakteristika absolventa doktorandského štúdia

Absolventi študijného odboru Organická chémia sú schopní samostatne tvorivo vedecky pracovať. Ovládajú vedecké metódy výskumu a vývoja v organickej chémii s orientáciou na viacstupňovú syntézu zložitých organických zlúčenín, stereoselektívnu syntézu, využitie organokovových zlúčenín, syntézy s využitím netradičných metód (mikrovlnová syntéza), výskum reakčných mechanizmov experimentálnymi aj počítačovými metódami, cielené stereoselektívne syntézy prírodných látok. Absolventi sú tiež schopní samostatne vyučovať špecializované chemické predmety na vysokých školách. Dokážu samostatne plánovať a viesť výskumný tím.

Absolventi študijného odboru Organická chémia sú spôsobilí vykonávať profesie: vedúci výskumný pracovník v organickej chémii, vysokoškolský pedagóg.

 

Prehľad absolventov doktorandského študijného programu Organická chémia (2010-2013)

Rok

Doktorand

Názov práce

Školiteľ

2010

RNDr. Eva Gajdošíková

Mikrovlnami akcelerované [3,3]-sigmatropné prešmyky.

prof. RNDr. Jozef Gonda, DrSc.

 

RNDr. Ján Ungvarský

Deriváty akridínu ako inhibítory telomerázy.

doc. RNDr. Ján Imrich, CSc.

 

RNDr. Mária Vilková

Nucleophilic and cycloaddition reactions of acridine derivatives.

doc. RNDr. Ján Imrich, CSc.

 

RNDr. Andrej Sýkora

Oxoacetyl a homoanalógy indolových fytoalexínov

doc. RNDr. Peter Kutschy, CSc.

2011

RNDr. Mariana Budovská

Štúdium stereoselektivity spirocyklizácie

1-substituovaných derivátov brasinínu

doc. RNDr. Peter Kutschy, CSc.

 

RNDr. Jana Špaková Raschmanová

Totálna syntéza chráneného (‒)

sfingofungínu E a polárnej časti (+) myriocínu.

doc. RNDr. Miroslava Martinková, PhD.

 

RNDr. Patrik Čonka

Štúdium syntézy aminosacharidovej časti miharamycínov pomocou [3,3]-sigmatropných prešmykov.

prof. RNDr. Jozef Gonda, DrSc.

2012

RNDr. Lucia Maľučká

Syntéza nukleozidových analógov: cykloadičné reakcie 4-alkenyl akridínov s nitriloxidmi.

doc. RNDr. Ján Imrich, CSc.

 

RNDr. Alena Uhríková

Totálna syntéza mycestericínov G, F, ent-G a ent-F v chránených formách.

doc. RNDr. Miroslava Martinková, PhD.

2013

RNDr. Kvetoslava Pomikalová

Stereoselektívna syntéza fytosfingozínov s ribo- a  arabino- konfiguráciou.

doc. RNDr. Miroslava Martinková, PhD.

 

RNDr. Dávid Maliňák

Stereokontrolovaná syntéza pokročilého intermediátu pre prípravu (+)-laktacystínu.

prof. RNDr. Jozef Gonda, DrSc.

2014

RNDr. Peter Očenáš

Syntéza analógov spiroindolínových fytoalexínov elektrofilnou-nukleofilnou 3,2-difunkcionalizáciou derivátov indolu

doc. RNDr. Peter Kutschy, CSc.

2015

RNDr. Eva Mezeiová

Konvergentná, stereoselektívna syntéza jaspínu B a jeho stereoizomérov.

doc. RNDr. Miroslava Martinková, PhD.

 

RNDr. Lucia Očenášová 

Spirocyklizačné reakcie brasinínu a jeho derivátov.

prof. RNDr. Jozef Gonda, DrSc.

 

Kalendár

September 2020
M T W T F S S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Posledné udalosti

No events

Kontakt

Ústav chemických vied
Prírodovedecká fakulta
UPJŠ v Košiciach
Moyzesova 11
040 01 Košice 

      tel.: +421 55 234 1198

      fax. +421 55 6222124
      email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Dôležité odkazy