Výskum

Vedecké portfólio skupiny, vedenej prof. RNDr. Jozefom Gondom, DrSc., je orientované na vývoj syntetických prístupov, vedúcich k biologicky účinným štruktúrnym analógom iminocukrov zo skupiny nojirimycínu a kastanospermínu a nezvyčajným γ-laktám-β-laktónovým antibiotikám patriacim do rodiny salinosporamidov a cinnabaramidov, využívajúcich jednak klasické, ako aj mikrovlnami indukované [3,3]-sigmatropné prešmyky trihalogénacetimidátov, tiokyanátov a kyanátov, odvodených od vhodne modifikovaných  sacharidových molekúl ako chirálnych syntónov v podmienkach 1,2- a 1,3-asymetrickej indukcie a 1,3-prenosu chirality.

Výskumná skupina Doc. RNDr. Miroslavy Martinkovej, PhD. je zameraná na totálnu syntézu prírodných látok a ich analógov disponujúcich sfingoidnou štruktúrou, a to predovšetkým na enantiomérne čisté, stereoizomérne fytosfingozíny s rôznou dĺžkou základného reťazca,  konformačne obmedzené anhydrofytosfingozíny na báze prírodného jaspínu B a jeho stereoizomérov a skupinu pyrolidínových alkaloidov označovaných ako broussonetíny. Kľúčovou reakciou týchto syntéz sú heterosigmatropné prešmyky chirálných alylových tiokyanátov a imidátov, pripravených z jednoduchých cukorných templátov, prostredníctvom ktorých je do príslušných štruktúr stereoselektívne implementované nové stereogénne centrum s aminoskupinou.

Vedecká skupina Doc. RNDr. Jána Imricha, CSc. je zameraná na skúmanie možností syntéz funkcionalizovaných proflavínových farmakofórov, antitumorových diguanidínov akridínu, trisubstituovaných akridínov, akridínalkenylových dipolarofilov s biofunkčnými sacharidmi, akridínových peptidov, kombinovaných akridínimidazolidínov, triazolínov, tiazolidínov a tiazínov na báze 9-alkylidén- a 9-aminoalkylakridínov, s využitím cykloadičných reakcií akridínových dipolarofilov, substitučných a adično-cyklizačných reakcií.Skupina sa tiež cielene venuje sledovaniu antitumorovej, antiagregačnej, antivirálnej a neuroprotektívnej účinnosti pripravených derivátov v spolupráci s domácimi a zahraničnými pracoviskami.

Skupina RNDr. Mariany Budovskej, PhD. je sústredená na výskum syntéz derivátov indolového fytoalexínu brasinínu a ich spirocyklizačných reakcií za účelom objasnenia mechanizmu a stereoselektivity študovaných reakcií. Predpokladaná protirakovinová aktivita získaných analógov spiroindolínových fytoalexínov je verifikovaná následným biologickým „screeningom“ v spolupráci s domácimi a zahraničnými pracoviskami. 

                                     

Materiálne, technické a informačné zabezpečenie KOCH

  • Jedenásť syntetických  laboratórií, ktorými disponuje KOCH, má infraštruktúru, potrebnú pre náročné stereoselektívne syntézy prírodných a biologicky účinných látok. Laboratórium NMR spektroskopie, ktoré je vybavené špičkovým 600 MHz NMR spektrometrom Varian Premium COMPACT 600  a 400 MHz NMR spektrometrom Varian Mercury Plus 400 zabezpečuje servis v nepretržitej 24-hodinovej prevádzke. Pracovisko je ďalej vybavené UV/VIS spektrofotometrom, HPLC systémom, elementárnym analyzátorom, stop-flow systémom pre kinetické merania,  špičkovým polarimetrom P-2000 Jasco pre meranie optickej otáčavosti a autoklávom pre realizáciu určitých špecifických reakcií za zvýšeného tlaku. Na KOCH sú k dispozícií dva fokusované mikrovlnové reaktory CEM Discover pre organickú syntézu.
  • Zamestnanci, doktorandi  a ostatní študenti majú k dispozícií linuxové servery pre kvantovochemické výpočty a úložisko dát, ďalej licencie pre kvantovochemické programy Gaussian 03, Schrodinger Suite 2013 aSpartan.
  • Knižnica a študovňa  KOCH  obsahuje väčšinu odborných chemických časopisov a je dopĺňaná predovšetkým o knižné monografie a študijnú literatúru. V súčasnosti sú odborné chemické časopisy dostupné on-line cez službu Science Directa Wiley InterScience. Rovnako tak je elektronicky dostupná aj databáza Reaxys.
  • Všetky laboratória a pracovne KOCH sú vybavené počítačmi s pripojením na internet.  

Kalendár

August 2020
M T W T F S S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Posledné udalosti

No events

Kontakt

Ústav chemických vied
Prírodovedecká fakulta
UPJŠ v Košiciach
Moyzesova 11
040 01 Košice 

      tel.: +421 55 234 1198

      fax. +421 55 6222124
      email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Dôležité odkazy